Наш приступ управљању подацима и извештавању заснива се на претпоставци да су подаци категорија која је кључна у ефикасној администрацији пословних путовања.
Податке о путовањима прикупљамо из нашег резервационог система ГДС Амадеус, бројних других хотелских и сервисних резервационих система и нашег финансијско-информационог система.

Све локалне и регионалне податке о свим пруженим и реализованим услугама путовања консолидујемо по кориснику – предузећу, пословној јединици или било којем центру одређеном од стране корисника и тако обрађене и сортиране податке достављамо на увид за сва тржишта, на упит или по утврђеном распореду.

Омогућавамо једноставну анализу података о реализованим услугама путовања, који су намењени коришћењу на различитим нивоима и у различитим секторима у предузећима корисницима. Креирани извештаји намењени су анализи протеклих и предвиђањима за будуће периоде и фокусирају се на посебне области потрошње за пословна путовања, коришћење од стране сектора набавке и финансија, као и на бројне могућности уштеда. Они се стварају имајући у виду управо овакве потребе наших домаћих и страних корисника, предузећа из разних сектора привреде и друштва. Овакав систем и приступ обезбеђују вредан инпут за креирање извештаја за управу и то на разним нивоима, од највиших корпоративних, до посебних сектора у оквиру предузећа.

Корисницима омогућавамо приступ тачним и консолидованим подацима, а у оквиру договорених термина доставе извештаја.
Извештаји укључују број и вредност пружених услуга путовања за сваког путника, а по одређеним категоријама и то све на располагању и на захтев корисника – предузећа.