ABBA je deo Radius Travel, globalne agencije za organizaciju poslovnih putovanja, koja kroz Radius mrežu putničkih agencija stvara programe poslovnih putovanja za multinacionalne korisnike i njihove putnike.

Kao međunarodna putnička agencija, ABBA se u potpunosti uklapa u koncept Radius Travel, nudeći korisnicima konsolidovane programe i globalne usluge putovanja.

rt_logo_member_color_web

Image Description
Putne informacije
Onlajn prij. na let
Avio kompanije
Provera leta
Aerodromi
Procedure
Vodiči-destinacije
Flight Itinerary
Image Description
Milenijum_osiguranje