Финансијска подршка коју пружамо корисницима је флексибилна и створена са циљем испуњења њихових потреба, а у смислу:
• начина плаћања
• могућности фактурисања (по категоријама, пројектима, правним лицима, канцеларијама)
• услова плаћања, уз могућност домаћих и ино-плаћања

– Услови плаћања усклађени су са потребама корисника, са доказаном флексибилношћу у том смислу, а сходно нашем прихватању и разумевању стандардних интерних процедура одобрења и плаћања.

Уштеде

Приступ уштедама фокусира се на све услуге путовања које су у понуди, уз најбоље резултате у авио путовањима и хотелском смештају.

 • Резервације по оптималним тарифама сходно потребама путника уз потврђивање нижих расположивих места на летовима
 • Мулти тржишно поређење авио тарифа омогућава да набавимо још ниже тарифе од постојећих
 • Посебне тарифе и услови за кориснике сходно обиму авио путовања
 • Специјалне хотелске тарифе и алотмани на основу наших уговора са водећим светским добављачима услуга, што се пресликава у значајне уштеде у односу на регуларне хотелске тарифе.
 • Резервисање по унапред директно уговореним условима и ценама наших корисника са добављачима
 • Директне уштеде приликом регистрације учешћа на конгресима и осталим скуповима
 • Максимално коришћење потенцијалних бонуса кроз ефикасно управљање корпоративним бонус програмима

Контрола квалитета

У циљу побољшања и оптимизације потрошње за путовања корисника, примењујемо стандардизовану процедуру за проверу потврђивања нижих расположивих тарифа за постојеће резервације.

 • Све постојеће и потврђене авио резервације и већина потврђених хотелских резервација проверавају се на дневној бази. Ако се услед расположивости или промоције појаве ниже тарифе по датим резервацијама, исте се потврђују, обезбеђујући кориснику основу за уштеду.

За потребе испуњавања безбедносних и имиграционих формалности, обезбеђујемо стандардизовано и гарантовано уношење потребних података путника у авио резервације.

Константно контролишемо стандардеи процедуре стварања и пружања услуге са циљем унапређења квалитета, чиме испуњавамо висока очекивања наших корисника.

Флексибилност

Приступ организацији путовања који примењујемо је проактиван и консултантски, што резултира у антиципирању решења у вези са услугама путовања.
Како бисмо асистирали корисницима, користимо следеће експертизе из бранше путовања:

 • Побољшавамо и спроводимо стандарде и правила која доносе интерно сами корисници за своја путовања
 • За кориснике услуга обезбеђујемо веће вредности од наших добављача
 • Ефикасно управљамо подацима о путовањима корисника
 • Пружамо флексибилне и одговарајуће услуге

Уз искуства из бранше и тржишта и успостављене односе са локалним и страним добављачима из области путовања, а користећи савремену технологију, стратешки приступ у пословању нам је да обезбедимо:

 • Оптималну и флексибилну услугу
 • Најбоље тржишне тарифе
 • Уштеде корисницима