Finansijska podrška koju pružamo korisnicima je fleksibilna i stvorena sa ciljem ispunjenja njihovih potreba, a u smislu:
• načina plaćanja
• mogućnosti fakturisanja (po kategorijama, projektima, pravnim licima, kancelarijama)
• uslova plaćanja, uz mogućnost domaćih i ino-plaćanja

– Uslovi plaćanja usklađeni su sa potrebama korisnika, sa dokazanom fleksibilnošću u tom smislu, ashodno našem prihvatanju i razumevanju standardnih internih procedura odobrenja i plaćanja.

Uštede

Pristup uštedama fokusira se na sve usluge putovanja koje su u ponudi, uz najbolje rezultate u avio putovanjima i hotelskom smeštaju.

 • Rezervacije po optimalnim tarifama shodno potrebama putnika uz potvrđivanje nižih raspoloživih mesta na letovima
 • Multi tržišno poređenje avio tarifa omogućava da nabavimo još niže tarife od postojećih
 • Posebne tarife i uslovi za korisnike shodno obimu avio putovanja
 • Specijalne hotelske tarife i alotmani na osnovu naših ugovora sa vodećim svetskim dobavljačima usluga, što se preslikava u značajne uštede u odnosu na regularne hotelske tarife.
 • Rezervisanje po unapred direktno ugovorenim uslovima i cenama naših korisnika sa dobavljačima
 • Direktne uštede prilikom registracije učešća na kongresima i ostalim skupovima
 • Maksimalno korišćenje potencijalnih bonusa kroz efikasno upravljanje korporativnim bonus programima

Kontrola kvaliteta

U cilju poboljšanja i optimizacije potrošnje za putovanja korisnika, primenjujemo standardizovanu proceduru za proveru potvrđivanja nižih raspoloživih tarifa za postojeće rezervacije.

 • Sve postojeće i potvrđene avio rezervacije i većina potvrđenih hotelskih rezervacija proveravaju se na dnevnoj bazi. Ako se usled raspoloživosti ili promocije pojave niže tarife po datim rezervacijama, iste se potvrđuju, obezbeđujući korisniku osnovu za uštedu.

Za potrebe ispunjavanja bezbednosnih i imigracionih formalnosti, obezbeđujemo standardizovano i garantovano unošenje potrebnih podataka putnika u avio rezervacije.

Konstantno kontrolišemo standardei procedure stvaranja i pružanja usluge sa ciljem unapređenja kvaliteta, čime ispunjavamo visoka očekivanja naših korisnika.

Fleksibilnost

Pristup organizaciji putovanja koji primenjujemo je proaktivan i konsultantski, što rezultira u anticipiranju rešenja u vezi sa uslugama putovanja.
Kako bismo asistirali korisnicima, koristimo sledeće ekspertize iz branše putovanja:

 • Poboljšavamo i sprovodimo standarde i pravila koja donose interno sami korisnici za svoja putovanja
 • Za korisnike usluga obezbeđujemo veće vrednosti od naših dobavljača
 • Efikasno upravljamo podacima o putovanjima korisnika
 • Pružamo fleksibilne i odgovarajuće usluge

Uz iskustva iz branše i tržišta i uspostavljene odnose sa lokalnim i stranim dobavljačima iz oblasti putovanja, a koristeći savremenu tehnologiju, strateški pristup u poslovanju nam je da obezbedimo:

 • Optimalnu i fleksibilnu uslugu
 • Najbolje tržišne tarife
 • Uštede korisnicima