Друштво AББA прихватило је 2010. године принцип Друштвено одговорног пословања – Corporate Social Responsibility (CSR), као стандард у односу и понашању Друштва AББA и његових запослених у главним областима деловања Друштва.
Следило је постепено увођење стандарда из одређених области, уз пратеће активности. Примена донетих стандарда и принципа финално резултира:

  • унапређењем услова рада,
  • повећањем стандарда у радним односима,
  • очувањем животне средине,
  • стандардизацијом односа са добављачима и подизвођачима.
а формализовано кроз прописане начине спровођења.

Друштво AББA данас послује по принципу Друштвено одговорног пословања – Corporate Social Responsibility (CSR), званично усвојеном у следећим областима:

  • Пословна етика,
  • Однос према животној средини и њеној заштити,
  • Радни односи,
  • Политика према добављачима и подизвођачима.
AББA је ДОБАВЉАЧ званично евалуиран од стране Ecovadis – Sustainable Supply Management, за Друштвено одговорно пословање – Corporate Social Responsibility (CSR).