Društvo ABBA prihvatilo je 2010. godine princip Društveno odgovornog poslovanja – Corporate Social Responsibility (CSR), kao standard u odnosu i ponašanju Društva ABBA i njegovih zaposlenih u glavnim oblastima delovanja Društva.
Sledilo je postepeno uvođenje standarda iz određenih oblasti, uz prateće aktivnosti. Primena donetih standarda i principa finalno rezultira:

  • unapređenjem uslova rada,
  • povećanjem standarda u radnim odnosima,
  • očuvanjem životne sredine,
  • standardizacijom odnosa sa dobavljačima i podizvođačima,
a formalizovano kroz propisane načine sprovođenja.

Društvo ABBA danas posluje po principu Društveno odgovornog poslovanja- Corporate Social Responsibility (CSR), zvanično usvojenom u sledećim oblastima:

  • Poslovna etika,
  • Odnos prema životnoj sredini i njenoj zaštiti,
  • Radni odnosi,
  • Politika prema dobavljačima i podizvođačima.
ABBA je DOBAVLJAČ zvanično evaluiran od strane Ecovadis – Sustainable Supply Management, za Društveno odgovorno poslovanje – Corporate Social Responsibility (CSR).