ABBA Travel je putnička agencija koja od 1990 god. svojim korisnicima pruža usluge poslovnih putovanja.

ORGANIZACIJA PUTOVANJA
Sa preko 25 godina iskustva u organizaciji putovanja i sa posebnim fokusom na poslovne korisnike, ABBA travel je danas jedna od vodećih agencija za organizaciju poslovnih putovanja. Pružamo širok dijapazon specijalizovanih rešenja iz organizacije putovanja za poslovne korisnike – mala i srednja preduzeća, multinacionalne kompanije i poslovne organizacije iz Srbije i regiona. Poslovni koncept ABBA Travel bazira se na posebno kreiranoj usluzi organizacije putovanja za poslovne organizacije i poslovne putnike:

 • Usluge putovanja
 • Administracija poslovnih putovanja
 • Finansijska administracija

LOKALNO – GLOBALNO
ABBA travel kombinuje usluge putovanja i fleksibilnost lokalne putničke agencije, sa infrastrukturom, rasponom i kompleksnim rešenjima globalne putničke mreže za poslovna putovanja. Za naše korisnike pružamo:

 • visoko kvalitetne usluge putovanja,
 • efikasno upravljanje njihovim budžetima,
 • administrativno praćenje putovanja.

KVALITET USLUGA
Orijentisani smo na kreiranje kvalitetne usluge za naše korisnike – putnike i preduzeća, a investirajući u uspeh članova našeg tima, proizvode i usluge konstantno poboljšavamo i razvijamo.

Naše specijalizovane usluge, uključujući individualna putovanja i organizaciju događaja, stvaraju naši iskusni putnički agenti, a pružaju ih kvalitetni i pouzdani svetski dobavljači usluga putovanja – avio kompanije, hoteli, prevoznici.

Kao deo globalne putničke mreže za poslovna putovanja, pružamo efikasno:

 • lokalno, regionalno i globalno prisustvo,
 • usluge, proizvodei standarde.
koje prilagođavamo potrebama naših korisnika.

NAŠ TIM
ABBA Travel tim zadužen za kreiranje usluga putovanja specijalizovanih za potrebe naših korisnika, čine iskusni putnički agenti iz oblasti avio putovanja, hotelskog smeštaja, organizacije događaja i ostalih pratećih usluga.

DOBAVLJAČI USLUGA
U kreiranju naših usluga sarađujemo sa vodećim svetskim i regionalnim avio kompanijama, hotelima i ostalim dobavljačima putovanja. U tom procesu koristimo vodeća svetska tehnološka rešenja za kreiranje usluga putovanja, koja nam omogućavaju:

 • pronalaženje optimalnih raspoloživosti i tarifa,
 • kvalitetno i precizno upravljanje rezervacijama i podacima.

IZVEŠTAVANJE
Upravljanje podacima i izveštavanje pružaju dodatnu uslugu našim poslovnim korisnicima. Generisani podaci o putovanjima se automatski obrađuju kako bi se obezbedilo odgoarajuće izveštavanje koje predstavlja kvalitetan input upravljanju podacima naših poslovnih korisnika.

RADIUS TRAVEL
ABBA Travel je deo Radius Travel, globalne agencije za organizaciju poslovnih putovanja, koja kroz svoju mrežu putničkih agencija stvara programe za poslovna putovanja za multinacionalne korisnike i njihove putnike.

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
Društvo ABBA je DOBAVLJAČ zvanično evaluiran od strane Ecovadis – Sustainable Supply Management, www.ecovadis.com za Društveno odgovorno poslovanje – Corporate Social Responsibility (CSR), zvanično usvojenom u sledećim oblastima:

 • Poslovna etika
 • Odnos prema životnoj sredini i njenoj zaštiti
 • Radni odnosi
 • Politika prema dobavljačima i podizvođačima

ABBA Travel je član IATA – međunarodnog udruženja avio prevoznika i ovlašćen je agent svetskih avio kompanija.

Image Description